Polonijna szkoła w Walencji

IMG_20190413_100454633

Polonijna szkoła w Walencji

W dniach 9-16 kwietnia 2019 roku, wspólnie z sześcioma koleżankami i trzema kolegami z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile przebywałam w Walencji (Hiszpania), gdzie w ramach Projektu „Job shadowing for job experience”  z akcji Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego miałam okazję uczyć się. Jedną z instytucji, w której odbywaliśmy staże była polska szkoła – Amigos de La Lengua Polaca.

W placówce uczą się dzieci w wieku od 9-12 lat, a zajęcia odbywają się głównie w soboty w pomieszczeniach katolickiej szkoły podstawowej w godzinach 9.00 – 17.00. Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie “Przyjaciele Języka Polskiego”, którego głównym celem jest nauczanie języka polskiego i jego promowanie w regionie Walencji, a nauczycielami są w niej rodzice uczniów.

IMG_20190413_100741162

Na zdjęciu od lewej: Karolina Głodkowska – dyrektor szkoły, Miguel Andreo Fernández – prezes Stowarzyszenia prowadzącego szkołę, opiekunka naszej grupy Adriana Hadrich, Magdalena Gutowska – nauczyciel-bibliotekarz, odbywająca staż w Amigos de La Lengua Polaca.

Znamienne, że rodzice uczący w szkole nie są z zawodu nauczycielami, chociaż posiadają przygotowanie pedagogiczne, a zajęcia prowadzą nieodpłatnie. Szkoła współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ze Wspólnotą Polską oraz z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie.

Dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia, pomimo codziennej nauki w szkole powszechnej. Traktują sobotnie spotkania edukacyjne jako zabawę i okazję do poznania tradycji i zwyczajów naszego kraju. Zaplecze metodyczne szkoły to sale lekcyjne wyposażone w komputery, mapy, globusy, plansze edukacyjne oraz skromną szkolną biblioteczkę.

Budynek hiszpańskiej szkoły jest bardzo kolorowy i każdy skrawek ściany wykorzystywany jest do celów edukacyjnych. Moją uwagę zwróciło powszechne wykorzystanie technik wizualnych, ale nie tyle do ekspozycji prac uczniów, ale do edukacji.

Poniżej linia czasu z zaznaczonymi wydarzeniami z życia ziemi i historii człowieka.

IMG_20190413_095810089
IMG_20190413_095803131
IMG_20190413_095738559

Ściany stały się też świetnym miejscem do wizualizacji charakterystycznych cech twórczości poszczególnych artystów:

IMG_20190413_095829264

Zewnętrzną ekspozycję poświęcono promocji zdrowego stylu życia. Poniżej umieszczono fragmenty opakowań żywności w dwóch kolumnach – po lewej niezdrowe (towarzyszy im buzia “smutna”) po prawej zdrowe (buzia “uśmiechnięta”).

IMG_20190413_100148494
IMG_20190413_100157794

Znamienne, że niezdrowe produkty zostają zastępowane zdrowymi, o czym świadczy znacznie większa liczba opakowań tego typu produktów w kolumnie tych drugich.

Do celów ekspozycji prac dzieci wykorzystuje się nawet fasadę budynku:

IMG_20190413_093727655

Polonijna szkoła w Walencji jest skromnie wyposażona, ale uderza tam porządek.

IMG_20190413_093856516

Magdalena Gutowska wraz z koleżankami z Biblioteki Pedagogicznej w Pile zainicjowała akcję zbiórki pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego oraz historii i kultury polskiej. Ze względu na koszty przesyłki do Hiszpanii szczególnie mile widziane są pomoce przygotowane cyfrowo – karty pracy, testy, gry dydaktyczne, które można przesyłać na adres [email protected]. Materiały książkowe, będące w dobrym stanie, można przekazywać do czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Pile do końca września.

FB_IMG_1555699522371

Współpraca: Magdalena Gutowska

logo

Brak komentarzy